divendres, 1 de febrer de 2013

Manifest Consell Comarcal del Garraf

Bon dia,

Adjunt us trametem carta més manifest del posicionament i propostes d'acció del Consell Comarcal del Garraf en relació a les dificultats que està patint el Garraf en el servei de menjador, beques i transport escolar.

Agraïm feu arribar a l'AMPA del vostre centre aquesta informació.

A continuació afegim el contingut del manifets:POSICIONAMENT I PROPOSTES D’ACCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL
GARRAF EN RELACIO A LES DIFICULTATS QUE ESTA PATINT EL GARRAF
EN EL SERVEIS DE MENJADOR, BEQUES I TRANSPORT ESCOLAR

El Consell Comarcal del Garraf gestiona una colla de serveis educatius que reben les famílies i els nens i nenes del Garraf. Són serveis delegats de menjador (beques), transport escolar i altres prestacions d’ensenyament.

Aquests serveis han estat d’ençà el 1987 prestats de forma conjunta entre diferents agents. L’administració comarcal, les associacions de pares i mares, empreses del sector de la restauració i l’alimentació, empreses de transport i, finalment, les pròpies escoles, serveis educatius del territori i empreses del sector del lleure infantil i juvenil. També hi participen de forma especial els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Garraf. Són serveis que il·lustren un treball conjunt entre tots aquests agents -públics i privats- amb un objectiu final clar: la garantia del dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats.

Aquest treball conjunt ha tingut històricament com a conseqüència la consolidació d’una manera d’abordar aquests serveis on hi ha implicats famílies i nens i nenes però també, com s’ha dit, empreses de diferents sectors que de manera rigorosa han contribuït a aquest objectiu. En aquests sentit, i en l’àmbit dels menjadors
escolars, cal fer referència a les associacions de pares i mares que amb voluntat d’implicar-se i d’organitzar serveis de menjador des de la proximitat i la qualitat han tingut una actitud activa i compromesa amb els projectes educatius dels centres escolars, sovint més enllà del que els hi pertoca.

Si fem referència al curs 2012-2013 en relació a les beques estem parlant de 814 ajuts a nens i nenes d’ensenyament obligatori del Garraf. I en allò que fa referència al servei de transport escolar col·lectiu, parlem de 557 alumnes dels diferents municipis de la comarca i de 21 rutes. La despesa total d’aquests serveis que està pendent de pagament, a data d’avui, és de 683.939,92€

La descripció d’implicats/des inclou també 35 escoles , 9 empreses de l’alimentació ,5 empreses de transport, 7 AMPA’s i 9 direccions dels centres escolars.

El Consell Comarcal del Garraf vol recordar que el sistema públic de beques té com a objectiu la compensació de les desigualtats econòmiques i socials. També que estem parlant drets de la ciutadania a l’educació. Del dret al suport social i econòmic adreçat a famílies amb dificultats econòmiques i socials i, també, del dret que tenen reconegut nens/es amb necessitats educatives especials.

El Consell Comarcal del Garraf vol deixar constància que en moments de dificultat les polítiques públiques –educatives i socials- s’ha de posar èmfasi, garantir i vetllar perquè tothom estigui en les mateixes condicions i oportunitats. El Consell Comarcal, en aquests moments, considera que hem d’estar especialment amatents davant la gestió d’aquestes competències des del vessant tècnic i de gestió econòmica.

El Consell Comarcal del Garraf vol deixar constància que no podem permetre l’impacte negatiu que està provocant que els recursos que es gestionen no garanteixin els objectius esmentats. Que la gestió no vagi en detriment dels nens i nens i de les famílies. També que tensioni de forma innecessària a les empreses del sector.
En definitiva que els endarreriments de pagament suposin una pràctica que sigui negativa per la comunitat educativa

En aquest darrer sentit, hom vol deixar constància de les dificultats que suposa que els acords de finançament del Govern de la Generalitat cap a les comarques no es portin a terme amb el ritme adequat provocant problemes de liquiditat que arrosseguen problemes i situacions socials, problemes de recursos humans a les empreses, situacions de risc,... etc.

Si hem de concretar, hores d’ara, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya deu al Consell Comarcal del Garraf la totalitat dels mesos de setembre a desembre de 2012 (1r trimestre del curs 2012-2013), sent l’import de 683.939,92€. També és pendent, encara, part del curs 2011-2012 concretament 139.935,67 €.

Per tot això , i com a complement a totes les gestions que al llarg dels darrers mesos el Consell Comarcal ha realitzat davant del govern de la Generalitat, volem
manifestar i proposar:

1. La preocupació del Consell Comarcal en relació a la demora en els pagaments que el Departament d’Ensenyament ha de realitzar en aquest territori en concepte de transport, menjador escolar i ajuts socioeconòmics, ja que hom considera que vulnera drets reconeguts en la llei d’educació i en la legislació vigent, especialment en allò que fa referència als ajuts de menjador escolar.

2. Considerar que si el Govern de la Generalitat e Catalunya no contempla nous mecanismes de gestió i pagament de les competències, aquest territori haurà de liderar mobilitzacions davant el govern per a generar canvi de prioritats.

3. Sol·licitar de forma urgent una entrevista a la Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, acompanyats dels alcaldes i alcaldesses i d’una representació del sector implicat.

4. Sol·licitar a les associacions de pares i mares, centres educatius i altres sectors que pateixen aquesta emora que recolzin aquest posicionament i que facin arribar la seva adhesió al mateix.

5. Traslladar aquest posicionament als ajuntaments de la comarca del Garraf per a què s’hi adhereixin. A més, es proposarà que la propera sessió del Consell d’Alcaldies, aquesta situació sigui un dels punts de debat, per extreure estratègies i accions de forma conjunta. Especialment, un treball i implicació per abordar el futur.

6. Sol·licitar una reunió amb els portaveus dels Grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya per abordar aquesta situació de forma conjunta.

7. Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que sumin esforços i iniciatives amb la finalitat d’aconseguir que el govern de la Generalitat de Catalunya prioritzi els pagaments que es vincula a les competències delegades d’ensenyament (transport i menjador escolar). En aquest sentit, hom considera una proposta d’interpel·lació.

8. Sol·licitar als Diputats/des del Garraf que es posin al costat d’aquesta institució per a poder desbloquejar els pagaments pendents per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Vilanova i la Geltrú, 28 de gener de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.